Financiële planning hoe en wat


Om een financiële planning te maken doorlopen we de volgende stappen:

  • Inventariseren van uw wensen en doelstellingen
  • Inventariseren en analyseren van uw financiële gegevens
  • Aandragen van oplossingen om uw wensen en doelstellingen te realiseren
  • Aangeven bij welke adviseur hiervoor terecht kunt (o.a. accountant, notaris)

Eerste gesprek

In het eerste gesprek maken we kennis. In het gesprek kunt u aangeven wat u van mij verwacht en op gebied u advies nodig heeft.  Vervolgens geef ik aan hoe het advies tot stand komt en wat de kosten zullen zijn.  U krijgt nadien een mail van mij met daarin bevestiging van hetgeen we hebben besproken. Op basis hiervan beslist u of u de rapportage wilt laten maken. 

Opstellen rapportage

Nadat u mij heeft laten weten wat uw wensen en doelstellingen zijn ontvang ik van u de relevante gegevens om te analyseren. Vervolgens verwerk ik de uitkomsten van deze analyse in de rapportage en draag oplossingen aan om uw wensen en doelstellingen te realiseren.  Het rapport begint met een samenvatting en haalbaarheid van uw financiële doelstellingen.  Het rapport is zo kort als mogelijk. De oplossingen en aandachtspunten worden duidelijk en zo eenvoudig mogelijk verwoord. Het rapport is op uw persoonlijke situatie geschreven aan de hand van de door u aangeleverde gegevens.

Bespreken rapportage financiële planning

Voorafgaand aan ons gesprek ontvangt u de rapportage van uw financiële planning.  In het gesprek lopen we samen door de rapportage en de vragen die u mogelijk nog heeft.  Bij de oplossingen en aandachtspunten in de rapportage staat benoemd welke adviseur u daarbij kan helpen (desgewenst met hulp van mij).  Als het rapport geen vragen voor u meer heeft dan ontvangt u van mij de factuur voor het maken van de financiële planning.

E-mail verzonden